Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Хүний нөөцийн тогтвор сууршлийн зохистой асуудал

Д.Цэцэгсүрэн

Хүний нөөцийн тогтвор сууршлийн зохистой асуудал

Гишүүнчлэл

?
Хас Банкны хүний нөөцийн төлөвлөлт, тоггвор суурышилд судалгаа явуулсны үндсэн дээр уг асуудалд нөлөөлж буй хүчин зүйлийг илрүүлж, хүний нөөцийн төлөвлөлтийг сайжруулах, тогтвортой суурьшилтай ажиллахад чиглэгдсэн онол практикийн ач холбогдол бүхий шинэлэг санаа саналуудыг дэвшүүлэн гаргаж ирэхэд судалгааны зорилго оршино.
# хүний нөөц