Esan - Хүний нөөцийн менежментийн нийгэм эдийн засгийн үр ашиг

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Хүний нөөцийн менежментийн нийгэм эдийн засгийн үр ашиг

Т.Цэцэнхүү

Хүний нөөцийн менежментийн нийгэм эдийн засгийн үр ашиг

Гишүүнчлэл

?
Авто замын салбарт үйл ажиллагаа эрхлэгч байгууллагын хүний нөөцийн менежмент нийгэм, эдийн засгийн өнөөгийн түвшин, түүний үр ашгийг сайжруулах арга зам тогтооход чиглэгдсэн санал боловсруулахад оршино.
# хүний нөөц# менежмент# нийгэм# эдийн засаг