Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Хүний нөөцийн менежерийн ур чадварыг үнэлэх нь

Б.Ариундэлгэр

Хүний нөөцийн менежерийн ур чадварыг үнэлэх нь

Гишүүнчлэл

?

Хүний нөөцийн менежерийн мэдлэг ур чадварын өнөөгийн түвшинд үнэлгээ өгөх, сайжруулах арга замыг тодорхойлоход судалгааны ажпын зорилго оршино.

# хүний нөөц# менежер# ур чадвар