Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Хүний нөөцийн идэвхжүүлэлтийг боловсронгуй болгох арга зүйн асуудлууд

А.Оюунханд

Хүний нөөцийн идэвхжүүлэлтийг боловсронгуй болгох арга зүйн асуудлууд

Гишүүнчлэл

?

Энэхүү судалгааны зорилго нь байгууллагын хүний нөөцийн идэвхжүүлэлтийн онол, арга зүй болон судалгааны үр дүнг нэгтгэн судалсны үндсэн дээр бизнесийн байгууллагуудын хүний нөөцийн идэвхжүүлэлтийн арга хэлбэрт анализ хийж, тухайн бизнесийн байгууллагуудад тохирсон идэвхжүүлэлт, урамшуулалтын системийг боловсронгуй болгох арга замыг дэвшүүлэхэд оршино.

# хүний нөөц# идэвхжүүлэлт# арга зүй