Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй дахь шинэ ажилтаны чиглүүлэх сургалтын нөлөөллийг тодорхойлох нь

Б.Ууганцэцэг

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй дахь шинэ ажилтаны чиглүүлэх сургалтын нөлөөллийг тодорхойлох нь

Гишүүнчлэл

?
Байгууллагын хүний нөөцийн чиглүүлэх сургалтаар ХАБЭА-г дээшлүүлэх боломжийг бүрдүүлэхэд энэхүү судалгааны ажлын зорилго оршиж байгаа юм.
# аюулгүй байдал# эрүүл ахуй# сругалт