Бизнесийн байгууллагын хүний нөөцийн тогтвор суурьшлыг сайжруулах асуудалд

Ч.Сайнбилэг

Бизнесийн байгууллагын хүний нөөцийн тогтвор суурьшлыг сайжруулах асуудалд

Гишүүнчлэл

?
Хүний нөөцийн тогтвор суурьшлыг судлаж, тогтвортой ажлуулах зорилгтой.
# бизнесийн байгууллага# хүний нөөц