Esan - Ажилтнуудын ажлаас гарах шалтгаан болдог хүчин зүйлсийг тогтоох, түүнийг бууруулах арга зам

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Ажилтнуудын ажлаас гарах шалтгаан болдог хүчин зүйлсийг тогтоох, түүнийг бууруулах арга зам

Н.Намуунтуяа

Ажилтнуудын ажлаас гарах шалтгаан болдог хүчин зүйлсийг тогтоох, түүнийг бууруулах арга зам

Гишүүнчлэл

?
Ажилтны ажлаас гарах шалтгаан болдог хүчин зүйлсийг тогтоох түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлсийг тодруулж, хүний нөөцийн гарах урсгалыг багасгахад судалгааны ажлын зорилго оршино.
# ажилтан# шалтгаан# хүчин зүйл