Телевизийн мэдээллийн хөтөлбөрөөр утааны асуудлыг мэдээлж буй байдалд хийсэн шинжилгээ

Т.Телевиз

Телевизийн мэдээллийн хөтөлбөрөөр утааны асуудлыг мэдээлж буй байдалд хийсэн шинжилгээ

Гишүүнчлэл

?
Улаанбаатар хотын агаарын бохирдол гамшгийн хэмжээнд үрч онц байдал зарлаад байгаа. Үүнтэй холбоотойгоор Монголын хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд Улаанбаатарын утааны талаар ойлголттой болсон.
# Телевиз# мэдээлэл# шинжилгээ