Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Сэтгүүлчдийн хэвлэн нийтлэх эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Э.Энх-Эрдэнэ

Сэтгүүлчдийн хэвлэн нийтлэх эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Гишүүнчлэл

?
Иргэний болоод Эрүүгийн хуулийн гүтгэх доромжлохтой холбоотой заалтыг судлан баримтат мэдээнд тулгуурлан судалгаа гарган мэдээллийн байгууллагын эсрэг дээрх заалтыг ашиглах явдлыг зогсоох болоод Монголын хэвлэлийн эрх чөлөөний өнөөгийн дүр төрх, тулгамдаж буй асуудлуудыг нь судлан шинжилж цаашлаад ард иргэд үнэн зөв мэдээллийг олж авахад тулгамдаж буй асуудлуудыг шийдвэрлэх, эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох, үр ашгийг дээшлүүлэхэд гол зорилгоо болгон түүнийхээ дагуу бодит практик судалгаа явуулахад гол зорилго нь оршино.
# сэтгүүлч# эрх зүй