Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл эрүүл мэндийн асуудлыг тусгах нь

Ц.Насанжаргал

Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл эрүүл мэндийн асуудлыг тусгах нь

Гишүүнчлэл

?

Эрүүл мэндийн сэтгүүл зүйн үндсэн ойлголтыг тодорхойлох хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд эрүүл мэндийн сэдвийг хэрхэн тусгаж байгаа хийгээд эрүүл мэндийн сэдвийг ямар төрөл зүйл сэдвээр, хэн хөтөлж ямар байдлаар хүргэх нь үр дүнтэй вэ гэдгийг тодорхойлох зорилго тавьсан.

# хэвлэл мэдээлэл# эрүүл мэнд# сэтгүүл зүй