Эрэн сурвалжлах сэтгүүл зүй ба панамын баримт бичиг

Э.Зулцэцэг

Эрэн сурвалжлах сэтгүүл зүй ба панамын баримт бичиг

Гишүүнчлэл

?
Дөрөв дэх засаглал хэмээх сэтгүүл зүй нь ардчилсан нийгмийг улам бататган хөгжүүлэх, түүний тулгуур болсон хариуцлага ил тод байдал, иргэдийн оролцоог хангах зорилготой юм.
# эрэн сурвалжлах# сэтгүүл