Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Монголын телевизүүдийн хүүхдийн нэвтрүүлгийн өнөөгийн байдал, үр нөлөө

Т.Энхмандал

Монголын телевизүүдийн хүүхдийн нэвтрүүлгийн өнөөгийн байдал, үр нөлөө

Гишүүнчлэл

?

Монголын телевизүүдийн хүүхдийн нэвтрүүлэг, түүний агуулга, хандлагыг судалж,хүүхдийн нэвтрүүлгийг хөгжүүлэхэд шаардлагатай арга замыг боловсруулахад энэхүү ажлын зорилго орших бөгөөд түүний учир холбогдол болон нийт телевизүүдийн хүүхдийн нэвтрүүлгийн эзлэх хувийг хооронд нь харьцуулахад энэ судалгааны зорилго оршино.

# сэтгүүл зүй# телевиз# нэвтрүүлэг