Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Хүний төрх байдал, зан ааш, сэтгэл хөдлөл заасан тэмдэг нэрийн харьцуулсан судалгаа

Ж.Чойдулам

Хүний төрх байдал, зан ааш, сэтгэл хөдлөл заасан тэмдэг нэрийн харьцуулсан судалгаа

Гишүүнчлэл

?

Франц, Монгол хэл дээр хүний төрх байдал, зан ааш.сэтгэл хөдлөл илэрхийлсэн тэмдэг нэрийг харьцуулан судлахад энэхүүажлын зорилго оршино. Зорилт:

  • Онолын судалгаа хийх
  • Франц, Монгол хэл дээрх зохиолоос хүний төрх байдал,зан ааш, сэтгэл хөдлөл илэрхийлсэн тэмдэг нэрийн жишээ түүвэрлэх
  • Жишээн дээр тулгуурлан харьцуулалт хийж дүгнэлт гаргах
# зан төлөв# төрх байдал# сэтгэл хөдлөл