Хэрэглэгчийн хандлага

Ж.Гүнчинмаа

Хэрэглэгчийн хандлага

Гишүүнчлэл

?

Бялууны зах зээл дээрх хэрэглэгчдийн хандлагыг тодорхойлох, түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлүүдийг судалгааны явцад илрүүлэн, судалгааны үр дүнг нэгтгэн түүнд дүгнэлт, үнэлгээ хийж сурах, судалгаа шинжилгээний тодорхой түвшины арга зүй мэдлэгтэй болох зорилгыг өмнөө тавилаа.

# хэрэглэгч