Эмэгтэй хоригдлын зарим сэтгэл зүйн онцлог

Э.Энхжин

Эмэгтэй хоригдлын зарим сэтгэл зүйн онцлог

Гишүүнчлэл

?
Эмэгтэй хоригдлуудын сэтгэл зүйн зарим онцлогийг тодорхойлох зорилготой.
# хоригдол# сэтгэл зүй