Цалин шагнал урамшуулал нь ажилтны сэтгэл ханамжинд нөлөөлөх нь

Б.Золжаргал

Цалин шагнал урамшуулал нь ажилтны сэтгэл ханамжинд нөлөөлөх нь

Гишүүнчлэл

?

Төрийн болон бизнесийн байгууллагын хөгжил нь хүн төвтэй менежмент болоод байна. Хүн төвтэй менежментийг хэрэгжүүлэхэд ажилтныг хөгжүүлж, үр ашигтай ажиллуулах гол үзүүлэлтүүдийн нэг нь цалин, шагнал урамшуулал байдаг.

# сэтгэл ханамж# цалингийн нэмэгдэл# өрсөлдөх чадвар