Боломжгүй зүйл гэж байхгүй

М.НаранбаярЖ.ХуланБ.ХуланхүүА.Цолмон

Боломжгүй зүйл гэж байхгүй

Гишүүнчлэл

?

Өөрийн мөрөөдлөө биелүүлж чадсан нэг хүний ухаан болон сүнс энэ номоор дамжин уншигчидад хүрч байгаа юм. Таны амьдралын зорилтыг биелүүлэх үндсэн зарчим ба танилцуулга энэ номд бичигдсэн бөгөөд уншигчид шударга хувийн үзэлтэн болж саад тотгорыг яаж даван гарах тухай өгүүлсэн.