Монгол улсын Гуравдагч хөршийн бодлогод хийсэн дүн шинжилгээ
(2)

П.Сувд-Эрдэнэ

Монгол улсын Гуравдагч хөршийн бодлогод хийсэн дүн шинжилгээ

Гишүүнчлэл

?
Монгол улсын гадаад бодлогыг хэрэгжүүлхэд “гуравдагч хөрш”-ийн бодлогын болон түншлэлийн харилцааны ач холбогдлыг нягтлан дүгнэх, энэхүү бодлогын онолын асуудалд дүн шинжилгээ хийх, “гуравдагч хөрш”-ийн тусламжтайгаар аюулгүй байдлаа хамгаалах арга замыг задлан шинжлхэд оршино.
# хөрш# гуравдагч# монгол улс