Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Гадаадад ажил хөдөлмөр эрхэлж байгаа Монголчуудад тулгамдаж буй асуудалд хийсэн дүн шинжилгээ

Оюутан:Б.Мядагмаа

Гадаадад ажил хөдөлмөр эрхэлж байгаа Монголчуудад тулгамдаж буй асуудалд хийсэн дүн шинжилгээ

Гишүүнчлэл

?
Монгол улсын иргэд хилийн чанадад хөдөлмөр эрхлэхэд тулгарч буй асуудал, тухайн асуудал хууль, эрх зүйн хүрээнд хэрхэн зохицуулагддаг, иргэд энэ талаар ямар мэдлэгтэй, нийгмийн халамжид бүрэн хамрагдаж чаддаг эсэх, цаг үеийн шинж чанартай асуудлыг хэрхэн зохицуулж байгаа тал дээр түүвэр судалгаа явуулан тухайн иргэдэд тулгамдаж байгаа асуудалд дүн шинжилгээ хийж нээн харуулахыг зорилгоо болгон судалсан болно.
# хөдөлмөр эрхлэлт# олон улс# эрх зүй# цагаач ажилчид