Цөмийн хөтөлбөрийг шийдвэрлэсэн олон улсын туршлага ба хойд Солонгосын цөмийн хөтөлбөрийг шийдвэрлэх арга зам

Н.Хандаа

Цөмийн хөтөлбөрийг шийдвэрлэсэн олон улсын туршлага ба хойд Солонгосын цөмийн хөтөлбөрийг шийдвэрлэх арга зам

Гишүүнчлэл

?
Монгол болон Иран улсуудын цөмийн зэвсэггүйгээр аюулгүй байдлаа хангах олон талт туршлага нь Солонгосын хойгийг цөмийн зэвсэггүй бүс болгоход парадигм болохыг нотлоход гол зорилго оршино.
# хөтөлбөр# шийдвэр