БНХАУ-ын Нэг бүс, нэг зам санаачилга ба түүнд тулгарч буй дотоод, гадаад сорилтуудын судалгаа
(1)

Н.Цовоо

БНХАУ-ын Нэг бүс, нэг зам санаачилга ба түүнд тулгарч буй дотоод, гадаад сорилтуудын судалгаа

Гишүүнчлэл

?
Энэхүү судалгааны ажлын зорилго нь БНХАУ-ын санаачилсан нэг бүс, нэг зам хөтөлбөрийн хүрээнд “Торгоны зам” эдийн засгийн бүсийн бүтээн байгуулалтад тулгамдаж буй гадаад болон дотоод сорилтуудад шинжилгээ хийхэд оршино.
# БНХАУ# гадаад