Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Төрийн тусгай албан хаагчийн ёс зүйн зохицуулалтын хэм хэмжээг боловсронгуй болгох

Т.Сайхнаа

Төрийн тусгай албан хаагчийн ёс зүйн зохицуулалтын хэм хэмжээг боловсронгуй болгох

Гишүүнчлэл

?
Төрийн тусгай албан хаагчийн иргэдтэй харьцах харилцааны соёлын, мэргэжлийн ур чадварын асуудлуудыг орчин үеийн шаардлагад нийцүүлэх, эрх зүйн зохицуулалтын зарим тулгамдсан асуудлыг нарийвчлан судалж, судалгааны үр дүнг үндэслэн тодорхой санал дэвшүүлэн хэрэгжүүлэх арга замыг тодорхойлохыг зорилоо.
# төрийн албан хаагч# ёс зүй# эрх зүй