Төрийн албаны хүний нөөцийн төлөвлөлтийг боловсронгуй болгох зарим асуудлууд

Л.Адъяа

Төрийн албаны хүний нөөцийн төлөвлөлтийг боловсронгуй болгох зарим асуудлууд

Гишүүнчлэл

?
Өнөөдөр төрийн албаны боловсон хүчний бодлого алдагдсан өөрөөр хэлбэл төрийн хар хайрцагны бодлого байхгүй байгаа нь сэтгэл зовоосон асуудал хэвээр байна. Монгол улсад төрийн албаны шинэтгэлийн анхан, дунд, урт хугацааны бодлого, стратегийг хэрэгжүүлэхийн хүний нөөцийн менежментийг боловсронгуй болгох шаардлагатай гэж үзэж байгаа юм.
# төрийн алба# хүний нөөц