Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг байгууллагын үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх нь

С.Цэнджаргал

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг байгууллагын үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх нь

Гишүүнчлэл

?

Харин төрийн албаны ёс зүй,захиргааны ёс зүйн асуудлаар туурвисан бүтээл ховор,сүүлийн жилүүдэд цөөн тооны ном^, өгүүлэл гарч байна Энэ нь дараах учир шалтгаантай холбоотой болов уу.

# төрийн албан хаагч# эрх зүй# хүний хөгжил