Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Төрийн албан хаагчийн мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх судалгаа

Н.Анармаа

Төрийн албан хаагчийн мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх судалгаа

Гишүүнчлэл

?
Төрийн албан хаагчийн мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх хэрэгцээг засаг захиргааны нэгж болох сумын төвшинд тодорхойлж, уг хэрэгцээг хангах зорилгоор Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгах өөрийн хүч нөөц бололцоо, цахим техник ашиглан сургах, сургалтын хөтөлбөр боловсруулж, түүнийг хэрэгжүүлэх арга замыг тодорхойлоход оршино.
# төрийн албан хаагч# судалгаа