Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Төрийн албан хаагчийн хөдөлмөрийн эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

О.Энхтуяа

Төрийн албан хаагчийн хөдөлмөрийн эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Гишүүнчлэл

?
Төрийн албан хаагчдын хөдөлмөрийн харилцааны эрх зүйн орчин, зохицуулалтыг судлан шинжлэх буюу уг хөдөлмөрийн харилцаанд холбогдох хуулиудыг хооронд нь болон хуульчилсан актуудтай харьцуулан судалсанаар, Төрийн албан хаагчийн хөдөлмөрийн харилцааг зохицуулж байгаа хууль тогтоомжийн үйлчилгээний үр практикт хир нийцтэй байгааг, цаашид боловсронгуй болгох арга замыг тодорхойлохыг зорилоо.
# төрийн албан хаагч# хөдөлмөрийн эрх зүй