Төрийн албан хаагч, хэв журам хамгаалах олон нийтийн байцаагчийг эсэргүүцэх, доромжлох гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж криминологийн зарим асуудал

Л.Дорждэрэм

Төрийн албан хаагч, хэв журам хамгаалах олон нийтийн байцаагчийг эсэргүүцэх, доромжлох гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж криминологийн зарим асуудал

Гишүүнчлэл

?
Улс орны нийгэм, эдийн засгийн байдал болон бусад хүчин зүйлтэй холбоотойгоор эрүүгийн болон хэв журмын нөхцөл байдал жил ирэх тусам хүндэрч, гэмт хэрэг, эрх зүйн зөрчлийн гаралт буурахгүй байгаа өнөө үед гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийгмийн хэв журам хамгаалах үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлж байгаа төрийн албан хаагчдын амь бие, эрүүл мэндэд халдах, халдахаар заналхийлэх явдал гарсаар байна.
# төрийн албан хаагч# гэмт хэрэг# эрх зүй