Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Монгол Улсын цагдаагийн байгууллагад алба хаах, хөдөлмөрийн үйл ажиллагаа, түүний эрх зүйн зохицуулалт

Ц.Лхагвасүрэн

Монгол Улсын цагдаагийн байгууллагад алба хаах, хөдөлмөрийн үйл ажиллагаа, түүний эрх зүйн зохицуулалт

Гишүүнчлэл

?
Монгол Улсын Цагдаагийн байгууллага нь эрх зүйт тогтолцооны үед хуулийн хүрээнд нийгмийн хэв журам хамгаалах, нийтийн аюулгүй байдлыг хангах, гэмт хэрэгтэй тэмцэх, түүнийг таслан зогсоох, илрүүлэх, гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиг үүрэг бүхий төрийн захиргааны байгууллага юм.
# цагдаа# хөдөлмөр# эрх зүй