Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Хэсгийн байцаагчийн үйл ажиллагаа, түүний эрх зүйн зохицуулалт

Д.Батцоож

Хэсгийн байцаагчийн үйл ажиллагаа, түүний эрх зүйн зохицуулалт

Гишүүнчлэл

?
Хэсгийн байцаагчийн үйл ажиллагааны онцпог түүний эрх зүйн байдлыг боловсронгуй болгох, хэсгийн байцаагчийн үйл ажиллагааг бусад зохицуулалтгай харьцуулан судалж, тулгамдсан асуудлыг тодруулах, түүнийг шийдвэрлэх зарим арга замыг тодорхойлох зэргийг судаллаа.
# хэсгийн байцаагч# эрх зүй# хууль