Esan - Сонгуулийн зөрчил, түүний шалган шийдвэрлэх эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Сонгуулийн зөрчил, түүний шалган шийдвэрлэх эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Э.Энх-Өлзий

Сонгуулийн зөрчил, түүний шалган шийдвэрлэх эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Гишүүнчлэл

?
Сонгууль гэдэг нь нэг талаас нийтийн засаглалыг бий болгох үйл ажиллагаа, нөгөө талаас төрийн дээд албан тушаалтнуудыг халж сэлгэх хэрэгсэл юм.
# сонгуулийн# зөрчил# эрх зүй