Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Сонгуулийн тогтолцооны эрх зүйн зохицуулалт

С.Энхцэцэг

Сонгуулийн тогтолцооны эрх зүйн зохицуулалт

Гишүүнчлэл

?
Сонгуулийн тогтолцооны эрх зүйн зохицуулалт нь өргөн хүрээтэй учир бид судалгааны ажлаараа парламентын сонгуулийн тогтолцоо, хэрэгжилт, эерэг болон сул талыг иргэний үндсэн эрхийн зарчим, мөн чанартай уялдуулан үнэлэх, улмаар эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгоход зарим саналыг дэвшүүлэхэд оршино.
# сонгууль# эрх зүй