Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Төрийн захиргааны байгууллагын үйл ажиллагааны эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох нь

В.Төгсбаяр

Төрийн захиргааны байгууллагын үйл ажиллагааны эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох нь

Гишүүнчлэл

?
Манай төрийн захиргааны байгууллагуудад хийгдэж байгаа өөрчлөлт шинэчлэлтийн онолын үзэл баримтлалын агуулгыг нээн харуулж, түүнийг хэрэглэх боломжийг тодорхойлох явдал юм. Ингэхдээ төрийн захиргааны өөрчлөлт шинэчлэлийн хүрээнд Монгол Улс Төрийн албаны тухай хуулийн зарим хэсэгт нэмэлт өөрчлөлт оруулах замаар захиргааны байгууллагын гүйцэтгэлийн үзүүлэлтийг сайжруулж, захиргааны үйлчилгээг иргэдэд шуурхай хүргэх, түүний үр дүн, үр өгөөжийг сайжруулах явдал энэхүү магистрын ажлын гол зорилгын нэгээхэн хэсэг болсон юм.
# төр# эрх зүй# захиргаа