Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Төрийн захиргааны байгууллагын PR-ийн асуудалд
(2)

Ж.Биндэръяа

Төрийн захиргааны байгууллагын PR-ийн асуудалд

Гишүүнчлэл

?

Төрийн гэсэн тодотголтой байгуулага бүрт “Олон нийттэй харилцах алба” байхгүй. Учир нь энэхүү албыг төрийн захиргааны байгууллага буюу тухайн салбарын удирдах газарт хамааруулна. Тиймээс энэхүү судалгааны ажлын зорилго нь төрийн захиргааны байгууллагын PR ажиллагаа яагаад чухал болох, хэрхэн хийдэг, ямар арга, хэрэгслээр дамжуулдаг, үр дүнтэй байдаг эсэхийг судлах юм. Ингэснээр мэдээллийн чанарыг үнэлж дүгнэх, олон нийтэд хангалттай мэдээлэл түгээж чадаж байгаа эсэхийг мэдэх боломжтой.

# төрийн захиргаа# байгууллага# PR