Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Судрын ёсны сэтгэл төвлөрлийн бясалгалын үе шатууд

Оюутан:Л.Бямбадорж

Судрын ёсны сэтгэл төвлөрлийн бясалгалын үе шатууд

Гишүүнчлэл

?
Бясалгалууд хоорондоо юу юугаараа ялгагдах онцлогтой болоод явдал мөр, бясалгалын зоригдол, санваар, ерөндөг, хүмүүсийн анхаарлыг татаж байгаа онцлог шинжүүд, юу ч бодохгүй суух нэр нь бясалгал гэх үзэл, амьсгалдаа зөвхөн төвлөрснөөр бурханы хутгыг олно гэх мэт үзлүүд нь нийцэх эсэх талаар ном сударт хэрхэн үзүүлдгийг танин мэдүүлэхийг гаргаж ирэх явдал юм.
# шүтээн# бясалгах ёс