Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Соёмбо зояади хэмээгдэх Монгол үсгийн гүн утгыг тийн бөгөөд нээгч Занабазарын тааллын чимэг хэмээгдэх оршвой

Оюутан:С.Баярцэрэн

Соёмбо зояади хэмээгдэх Монгол үсгийн гүн утгыг тийн бөгөөд нээгч Занабазарын тааллын чимэг хэмээгдэх оршвой

Гишүүнчлэл

?
Энэхүү эх бичгийг задлан дүгнэсэн тайлбар судалгааны ажлаараа орчин үеийн залуу үеийнхэнд зохих хэмжээний мэдлэг олгож соёмбо үсгийн тигийн талаар зөв бичиж тэмлэглэхэд тус болох үүднээс энэхүү сэдвийг судласан болно.
# соёмбо үсэг# монгол үсэг# үсэг бүтээх