Очирваань бурханыг таван махбодитой хамтатган бүтээх нь

Б.Гантөмөр

Очирваань бурханыг таван махбодитой хамтатган бүтээх нь

Гишүүнчлэл

?
Махбодь хэмээх нь санскрит хэлний махабүхүда буюу эх бодис хэмээх үг юм. Аливаа үйлс үзэгдэл бодисын мөн чанарыг төлөөлүүлсэн ухагдахуун юм. Энэхүү хумхын тоос бүхэнд байх язгуур чанар буюу махбодь тэдгээрийг Монголын уламжлалт ухаанд билэгдэн дүрслэхээс гадна сав шим ертөнц лүүгээ ихэд уялдуулан дүрслэхийн ухааныг уг болгожээ.
# шүтээн бүтээх# махбод# бурхан урлах