Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Бурханы шашин дахь эмэгтэйчүүдийн уламжлал ба өнөө үе

Оюутан:Н.Хандсүрэн

Бурханы шашин дахь эмэгтэйчүүдийн уламжлал ба өнөө үе

Гишүүнчлэл

?
Буддын судлалын хүрээнд буддист эмэгтэйчүүд, тэр дундаа эмэгтэйчүүдийн сахил санваарын тухай хийгдсэн судалгаа шинжилгээний ажил ховор хийгдэж байгаатай холбогдуулан энэхүү судалгааны ажлыг судалжээ.
# сахилын ёс# сүм хийд