Багшийг шүтэх ёс

У.Энхбаатар

Багшийг шүтэх ёс

Гишүүнчлэл

?
Бодь мөрийн зэргийн үндэс увьдас шүлэгчлэн хамгийг айлдагч амгалантай мөр хэмээх судрын бага төрлөхтний багшийг шүтэх ёсноос сэдэвлэсэн болно.
# эрдэм# сүсэг бишрэл