Таяннуурын төмрийн хүдрийн уурхайн тээврийн хэрэгслийн оновчлол

Т.Баярцэнгэл

Таяннуурын төмрийн хүдрийн уурхайн тээврийн хэрэгслийн оновчлол

Гишүүнчлэл

?

Таяннуур төмрийн хүдрийн үйлдвэрийн техникийн шинэчлэлт дээр тулгуурлан зардлыг бууруулахыг зорилоо. Судалгааны зорилт:

  • Одоогийн ашиглаж байгаа тээврийн хэрэгслийн найдвартай байдлын түвшинг судлах
  • Уурхайн тээврийн хэрэгслийн тооцоог шинэчлэн хийх
  • Эдийн засгийн харьцуулалт ба автосамосвалын сонголт
# уул уурхай# тээвэр# төмрийн хүдэр