Нүүрсний нэгэн уурхайн төслийн гүйцэтгэлийн шинжилгээ

Г.Гэрэлтуяа

Нүүрсний нэгэн уурхайн төслийн гүйцэтгэлийн шинжилгээ

Гишүүнчлэл

?
Дулаан ялгаруулах нүүрсний ордуудыг Монголын говийн бүсэд хайж илрүүлэн хөгжүүлснээр Монголын сайн чанарын нүүрсэн бүтээгдэхүүн эрчим хүчийг Хятад улсад нийлүүлэхийг зорьж байна. боломжтой болно.
# уурхай# төсөл# олборлолт