Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Уул уурхайн байгаль орчинд нөлөөлөх нөлөөлөл, нөлөөллийн судалгаа
(1)

Б.Мягмарсүрэн

Уул уурхайн байгаль орчинд нөлөөлөх нөлөөлөл, нөлөөллийн судалгаа

Гишүүнчлэл

?

Уул уурхайн үйлдвэрлэлээс байгаль орчинд учруулах хохирлыг тооцож тухайн бүс нутгийн экологийн нөхцөл байдлыг үнэлж, үйлдвэрлэл явуулснаар байгаль орчинд хэдий хэмжээний хохирол учруулахыг судалж түүнийг арилгахад шаардагдах хөрөнгийн хэмжээг тодорхойлон, ашиг орлогын хэмжээг тооцох үндэслэлийг бий болгоно.

# уул уурхай# Байгаль орчин# судалгаа