Цагаан Суваргын ил уурхайгаас 18 сая тонн зэсийн хүдэр олборлох үеийн тээврийн хэрэгсэлийн оновчтой сонголт

П.Цогбадрах

Цагаан Суваргын ил уурхайгаас 18 сая тонн зэсийн хүдэр олборлох үеийн тээврийн хэрэгсэлийн оновчтой сонголт

Гишүүнчлэл

?

Энэхүү төгсөлтийн ажлаар Цагаан суваргийн ил уурхайгаас 18сая.тонн зэсийн хүдэр олборлох үеийн тээврийн хэрэгсэлийн оновчтой сонголтыг гүйцэтгэх юм.

# уул уурхай