ЭЛЭГ-3 бэлдмэлийн фармакологи судалгаа

С.Лхагвасүрэн

ЭЛЭГ-3 бэлдмэлийн фармакологи судалгаа

Гишүүнчлэл

?

Элэгний өвчнийг хүндрүүлэлгүйгээр сэргийлж эмчлэхэд хоруу чанар багатай, бие махбодид элдэв гаж нөлөөгүй, ургамлын гаралтай эмт бодисын судалгааг өргөжүүлэх нь чухалыг харуулж байгаа юм. Бид эмчилгээний практикт элэгний хурц ба архаг өвчний үед хэрэглэгдэж үр дүнтэй гэж үэдэг туршлагат жорыг судлахаар сонгон авлаа.

# анагаах ухаан# судалгаа