Астрадин 0.5 гр шахмал эмийн технологи-стандартчиллын судалгаа

О.Баянжаргал

Астрадин 0.5 гр шахмал эмийн технологи-стандартчиллын судалгаа

Гишүүнчлэл

?

Шүдэн цагаан хунчир ургамлаас шахмал хэлбэрийн эм гарган авч, түүний зүрх хамгаалах үйлдлийг туршилтын эмгэг загварууд дээр судлах ерөнхий зорилго тавьж ажиллаа.

# анагаах ухаан# судалгаа