Эрүүл мэндийн салбарын нийлүүлэлтийн үр ашгийн судалгаа

Г.Цэндсүрэн

Эрүүл мэндийн салбарын нийлүүлэлтийн үр ашгийн судалгаа

Гишүүнчлэл

?
Монгол улсын эрүүл мэндийн салбар сүүлийн 16 жилийн турш хэр үр ашигтай ажиллаж байгааг бусад улстай харьцуулан шинжлэх, үр ашгийн үзүүлэлтэд нөлөөлсөн хамгийн чухал хүчин зүйлийг тодорхойлоход энэхүү судалгааны зорилго юм.
# эрүүл мэнд# судалгаа