Монгол үндэсний шигшээ багийн жүдо, чөлөөт бөхийн өндөр зэрэглэлийн тамирчдын өндөр ачаалал авсан үеийн биеийн бүтцийн судалгааг бэлтгэлийн үед хийсэн судалгаатай харьцуулсан нь

Ц.Туул

Монгол үндэсний шигшээ багийн жүдо, чөлөөт бөхийн өндөр зэрэглэлийн тамирчдын өндөр ачаалал авсан үеийн биеийн бүтцийн судалгааг бэлтгэлийн үед хийсэн судалгаатай харьцуулсан нь

Гишүүнчлэл

?

Үндэсний шигшээ багийн өндөр зэрэглэлийн жүдо, чөлөөт бөхийн тамирчдын халз тулааны үеийн болон тогтмол бэлтгэлийн үеийн биеийн бүтцийн зарим үзүүлэлтийг харьцуулан судлахад оршино.

# бөх# биеийн тамир# аварга