Ходоодны эмгэг үүсгэгч хелико бактерт ПО-4 үрлэн эмийн үзүүлэх нөлөөг судалсан дүн

Г.Юмчмаа

Ходоодны эмгэг үүсгэгч хелико бактерт ПО-4 үрлэн эмийн үзүүлэх нөлөөг судалсан дүн

Гишүүнчлэл

?

“По-4 нийлмэл жорын үрлэн эмийн ходоодны эмгэг үүсгэгч хеликобактерт үзүүлэх эмнэлзүйн үйлдлийг тогтоосноор хеликобактер хамааралт эмгэгүүд болон ходоодны архаг үрэвсэл, ходоод, дээд гэдэсний шархлаа өвчний үед хэрэглэх биологийн өндөр идэвхитэй, хоруу чанар багатай, өртөг зардал хямд, өөрийн оронд үйлдвэрлэх боломжтой ургамлын гаралтай шинэ эмийн бэлдмэл гарган авах, эмчилгээний практикт нэвтрүүлэхэд оршино.

# анагаах ухаан# судалгаа