Esan - Жирэмсэн эмэгтэй, гурав хүртэлх насны хүүхэдтэй эх буюу ганц бие эцэгт хорих ял оногдуулсныг хойшлуулах эрх зүйн зохицуулалтын асуудал

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Жирэмсэн эмэгтэй, гурав хүртэлх насны хүүхэдтэй эх буюу ганц бие эцэгт хорих ял оногдуулсныг хойшлуулах эрх зүйн зохицуулалтын асуудал

В.Мөнхбат

Жирэмсэн эмэгтэй, гурав хүртэлх насны хүүхэдтэй эх буюу ганц бие эцэгт хорих ял оногдуулсныг хойшлуулах эрх зүйн зохицуулалтын асуудал

Гишүүнчлэл

?
Монгол Улсын эрүүгийн хууль нь монгол улсын тусгаар тогтнол, үндэсний аюулгүй байдал, хүний эрх, эрх чөлөө, нийтийн болон хувийн өмч, үндэсний баялаг, байгаль орчин, эрх зүйн журам, энх тайван, хүн төрөлхтний аюулгүй байдлыг гэмт халдлагаас хамгаалах зорилгын үүднээс хүн, төр, нийгэмд аюултай ямар нэгэн үйлдэл, эс үйлдэхүйг гэмт хэрэгт тооцох, түүнийг үйлдсэн гэм буруутай нь шүүхээр тогтоогдсон этгээдэд хүлээлгэх эрүүгийн хариуцлагын төрөл хэмжээг тогтоодог бөгөөд хууль дээдлэх, шударга энэрэнгүй ёс, хүн бүр хуулийн эрх тэгш байх.
# хорих ял# эрх зүй# жирэмсэн эмэгтэй