Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Зандалчлах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн зохицуулалт бусад ойролцоо төрлийн гэмт хэргээс ялган зүйчлэх нь

Г.Яндаг

Зандалчлах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн зохицуулалт бусад ойролцоо төрлийн гэмт хэргээс ялган зүйчлэх нь

Гишүүнчлэл

?
Зандалчлах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж, бусад гэмт хэргээс ялган зүйлчлэх, эл гэмт хэргийг зүйлчлэхэд анхаарах асуудлуудыг судпаж, энзхүү гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх арга замыг судласан ажил юм.
# гэмт хэрэг# эрх зүй# хууль