Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Залилах гэмт хэргийн эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал, түүнтэй тэмцэх арга зам

Т.Дэлгэрмэнд

Залилах гэмт хэргийн эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал, түүнтэй тэмцэх арга зам

Гишүүнчлэл

?
Эрүүгийн эрх зүйн шинжлэх ухаанд хүлээн зөвшөөрөгдсөн залилан мэхлэх гэмт хэргийн бүрэлдэхүүний гол шинжийг тодорхойлж бусад гэмт хэргээс ялган зүйлчлэх шалгуурыг тодорхойлж, криминологи, урьдчилан сэргийлэх асуудлуудыг судлан энэхүү гэмт хэргийн шинээр авч үзэх талаар боловсруулсан ажил юм.
# гэмт хэрэг# хууль# эрх зүй